Båttvätt.se
Start Mobil vattenrening Stativmonterade filter Vattenfilter Container Kontakt

 

webbutik-vatten

 

Begagnade filter

 

Båttvätt - fartygstvätt - båtbottentvätt

- Vattenrening  vid tvätt av fritidsbåtar, arbetsbåtar och fartyg 

 

Vi saluför ett brett sortiment av mobila vattenreningsanläggningar och stativmonterade

filtersystem, som behandlar tungmetaller, lösningsmedel och olja som finns i tvättvattnet.

 

 

ef-fns-40-fram-small

 

 

Vid avspolning av båtar, släpper en del av bottenfärgen och rinner till avlopp. Om avspolningen sker på en spolplatta, kan vattnet samlas upp och renas från miljöfarliga ämnen t ex tungmetaller.

 

Det finns omkring 800 000 fritidsbåtar i Sverige varav 250 000 av dessa målas med bottenfärg. Färgen innehåller cirka 70 000 kilo tungmetaller, t ex koppar och zink.

(källa Miljöaktuellt)

 

Till båtvarv som servar batterier, säljer vi även utrustning för framställning av batterivatten>>

 

Nyhet: I den nya havspropositionen "En sammanhållen svensk havspolitik" kommer ideella föreningar och kommuner, kunna söka ekonomisk ersättning om högst 50 % av kostnaden, för att etablera båtbottentvättar. Ansökningsblankett till Lova-bidrag>>

 

Informationsblad om vattenfilter monterade efter trekammarbrunn -PDF>>

 

Informationsblad mobil vattenrening -PDF>>

 

Tungmetallerna i tvättvattnet, är bundna i partikel- och jonform och för att rena vattnet från dessa tungmetaller, har vi ett brett sortiment av vattenfilter.

Efter utförd rening, kan vattnet släppas ut till avlopp.

 

Fördelar med vårt system

  • Tungmetaller behandlas med selektiv jonbytarmassa och därmed behöver man inte hantera några fällningskemikalier
  • Påstryckfiltren producerar inte något backspolningsvatten, vilket är kostsamt att skicka iväg för destruktion

Effektiv vattenrening av tungmetaller

Vid vattenrening av tungmetaller, använder vi selektiv jonbytarmassa.

Tester och installerade system visar på en mycket effektiv vattenrening.

 

 

Vattenrening för båttvätt

Vår affärsidé är att bygga miljögodkända vattenreningssystem, efter kundens behov och önskemål.

 

· Mobil vattenreningsanläggning

· Stativmonterade filtersystem

· Separata vattenfilter

· Isolerad container med vattenreningssystem

 

container-tf4

 

Vårt företag har sedan 1987 sålt vattenreningsutrustning till industin.

 

På hemsidan www.vattensystem.se finns information om hela vårt sortiment för industriell vattenrening.

 

Vår leverantör av vattenfilter, är verksam i 30 länder och tillverkningen startade redan 1936.

 

Vid utvecklingen av den mobila anläggningen, har vi utgått ifrån vår samlade erfarenhet från andra branscher med likvärdiga vatten. Vattenrening med selektiv jonbytarmassa (tungmetaller) och aktivt kol, används bla inom processindustrin, ytbehandlingsindustrin, lackeringsindustin, fordonstvätt och marksanering. 

 

Stativmonterade filtersystem för spolplatta med trekammarbrunn

I de fall där man använder en permanent spolplatta i kombination med en trekammarbrunn, kan vårt stativmonterade filtersystem användas. Anläggningen fungerar som ett sista polerande steg och behandlar det vatten som har passerat trekammarbrunnen, men som ändå innehåller tungmetaller i jonform.

 

Vi har ett brett sortiment av filterpåsar för olika typer av filtrering. Speciella filterpåsar kan även fyllas med lös selektiv jonbytarmassa för tungmetaller, eller aktivt kol för färgrester och lösningsmedel.

 

Filtreringsprincip för båttvätt

På bilden nedan visas exempel med tre påstryckfilter, men man kan även använda två påstryckfilter. Systemet skall placeras frostfritt.

Fördelen med påstryckfiltren, är att de är prisvärda, lättskötta och man kan använda många olika typer av filterpåsar. En stor ekonomisk fördel är att det inte bildas något backspolningsvatten, som måste tas omhand som miljöfarligt avfall.

battvatt-2

 

Förslag på vattenrening

1. Vattnet rinner från spolplattan ner i trekammarbrunnen.  (1) Innan vattnet rinner ner i trekammarbrunnen, filtreras det igenom en filterpåse (2). Därmed minskar slammängden i trekammarbrunnen. Filterpåsen kan tömmas ur och återanvändas.

2. Vattnet pumpas över från trekammarbrunnen till en mellanlagringstank. (3) Pumen styrs av en nivåvippa. Vid behov kan man även här använda en adapter med filterpåse, som filtrerar vattnet innan det rinner ner i mellanlagringstanken.

3. En nivåvippa styr pumpen, (4) som pumpar vattnet igenom påstryckfiltren och sedan tillbaka till tanken. Vattnet behandlas därmed flera gånger.(5)

4. När mellanlagringstanken är full, öppnas en ventil och det behandlade vattnet spolas till avlopp. (6)

 

5. När vattennivån sjunker i tanken, stänger trevägsventilen och vattnet cirkulerar åter över påstryckfiltren.

 

 

Förslag på filterpåsar och filterpatroner som kan användas i påstryckfiltren

  • I påstryckfilter nr: 1 används en standard filterpåse eller en filterpåse med aktivt kol , för partiklar, färgrester, tungmetaller i partikelform och oljerester

  • I påstryckfilter nr: 2 används en filterpatron fylld med aktivt kol, för lösningsmedel, färgrester, avfettning och oljerester

  • I påstryckfilter nr: 3 används en filterpatron fylld med selektiv jonbytarmassa, för tungmetaller i jonform

 

Externa länkar

Naturskyddsföreningen                    Naturskyddsföreningens information om båtbottentvätt

Miljösamverkan Västra Götaland      Upptagsplatser - Miljöanpassat båttupptag

Havet.nu                                        Båtbottenfärger skadar miljön